Exekuce nemovitostí

Zbavte se jednou provždy své noční můry týkající se exekuce na nemovitost. Nabízíme Vám osvědčená řešení, díky kterým se zbavíte svých dluhů a půjček. Spojte se s námi a nechte si poradit od profesionálů v oboru. Naším cílem je najít pro Vás optimální řešení na míru a pomoci Vám z nelehké finanční situace, do které se může dostat kdokoliv z nás. Čím dříve nás požádáte o pomoc, tím dříve se Vaše nepříjemná situace vyřeší. Začněte od začátku bez dluhů a půjček! 

Co je exekuce nemovitostí a jak k ní dochází

Exekuce nemovitosti je taktéž nucený soudní výkon. Podstatou exekuce nemovitosti je zabavení nemovitého majetku povinnému (dlužníkovi), přičemž nemovitým majetkem rozumíme dům, byt, pozemek atd. Tento zabavený majetek je posléze uveden do procesu dražby a následně prodán. Exekuční příkaz k prodeji vydává opět soudní exekutor.

K tomuto výkonu dochází nejčastěji v situacích, kdy dlužník neuhradil věřiteli dluh, který u něj má. Exekuce nemovitosti je tak mnohdy poslední, nebo jedinou účinnou možností, jak může věřitel své peníze získat zpět.

Jakými způsoby lze exekuci nemovitosti provést

Existuje mnoho způsobů, jakými lze tento nucený výkon provádět. Jsou jimi například:

  • prodej nemovitosti
  • prodej movitých věcí
  • odebrání věci / její rozdělení
  • vyklizení prostor
  • srážka ze mzdy
  • přikázání pohledávky z účtu peněžního ústavu


Kdo určuje cenu Vaší nemovitosti a jak exekuci nemovitosti zastavit

Soudní exekutor sám určí znalce, který určí cenu Vaší nemovitosti. Zastavit exekuci, nebo samotnou dražbu nemovitosti můžete tehdy, předložíte-li jiný exekučně postižitelný majetek, nebo uhradíte dlužnou částku. To vše ale nejpozději do zahájení dražby.

Využijte našeho BEZPLATNÉHO PORADENSTVÍ týkajícího se exekuce, exekuce nemovitostí, konsolidace půjček, oddlužení a služby… ...více

Hrozí Vám exekuce? Potřebujete rychle oddlužit Vaši nemovitost? Chcete se vyhnout nechtěné dražbě Vaší nemovitosti?… ...více

Zobrazit archiv